Skip navigation

ការគុណនឹង១

ការគុណនឹង១

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៨ វិធីគុណវិញ

មេរៀនទី៨៖​ លក្ខណៈនៃវិធីគុណនឹង១
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាង
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                 
សៀវភៅមេរៀនទី៨ ទំព័រទី៥៧    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨ ទំព័រទី១-២