Skip navigation

ប្រមាណវិធីបូកឯកតារង្វាស់ពេលវេលា

ប្រមាណវិធីបូកឯកតារង្វាស់ពេលវេលា

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១០ ពេលវេលាវិញ

មេរៀនទី១០៖​ ប្រមាណវិធីបូកឯកតារង្វាស់ពេល
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាង
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                  
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី៧៥    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១