Skip navigation

ចំណោទ

ចំណោទ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៣ វិធីបូកចំនួនទសភាគវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                          
សៀវភៅមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី១០០    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១៣ ទំព័រទី១-៦