Skip navigation

ចំនួនដល់ ១០០ ០០០

ចំនួនគត់ដល់ ១០០ ០០០

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី១ ចំនួនវិញ

មេរៀនទី១​៖ ចំនួន (ចំនួនគត់ដល់ ១០០ ០០០)
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាន់
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                               
សៀវភៅមេរៀនទី១ ទំព័រទី១    សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១ ទំព័រទី១-២