Skip navigation

សុខភាពបន្តពូជមានបញ្ហាអាចធ្វើឱ្យ

សុខភាពបន្តពូជមានបញ្ហាអាចធ្វើឱ្យ

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៩  សុខភាពបន្តពូជ (សុខភាពបន្តពូជមានបញ្ហាអាចធ្វើឱ្យ)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ណន ដារី
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម