Skip navigation

ទំនាក់ទំនងនៃភាវៈរស់

ទំនាក់ទំនងនៃភាវៈរស់

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី២ មេរៀនទី៤ បរិស្ថានធម្មជាតិ (ទំនាក់ទំនងនៃភាវៈរស់)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ណន ដារី
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម