Skip navigation

ការប្រឈមនឹងការមានជំងឺកាមរោគ (ជំងឺប្រមះទឹកថ្លា)

ការប្រឈមនឹងការមានជំងឺកាមរោគ (ជំងឺប្រមះទឹកថ្លា)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៩  សុខភាពបន្តពូជ (ការប្រឈមនឹងការមានជំងឺកាមរោគ (ជំងឺប្រមះទឹកថ្លា))
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ណន ដារី
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម