Skip navigation

ការប្រឈមនឹងការមានកូន

ការប្រឈមនឹងការមានកូន

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៩  សុខភាពបន្តពូជ (ការប្រឈមនឹងការមានកូន)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ណន ដារី
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម