Skip navigation

ការបង្កកំណើតរបស់មនុស្ស

ការបង្កកំណើតរបស់មនុស្ស

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៦  ប្រដាប់បន្តពូជមនុស្ស (ការបង្កកំណើតរបស់មនុស្ស)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ណន ដារី
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម