Skip navigation

បណ្តាញអាហារ

បណ្តាញអាហារ

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី២ មេរៀនទី៤ បរិស្ថានធម្មជាតិ (បណ្តាញអាហារ)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ណន ដារី
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម