Skip navigation

ភាពពេញវ័យនៃក្មេងប្រុស

ភាពពេញវ័យនៃក្មេងប្រុស

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៧  ភាពពេញវ័យ (ភាពពេញវ័យនៃក្មេងប្រុស)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ណន ដារី
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម