Skip navigation

សុខភាពបន្តពូជអាចមានបញ្ហាដោយសារ

សុខភាពបន្តពូជអាចមានបញ្ហាដោយសារ

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៩  សុខភាពបន្តពូជ (សុខភាពបន្តពូជអាចមានបញ្ហាដោយសារ)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ណន ដារី
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម