Skip navigation

អនាម័យប្រដាប់បន្តពូជ

អនាម័យប្រដាប់បន្តពូជ

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៦  ប្រដាប់បន្តពូជមនុស្ស (អនាម័យប្រដាប់បន្តពូជ)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ណន ដារី
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម