Skip navigation

លំនឹងធម្មជាតិ

លំនឹងធម្មជាតិ

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី២ មេរៀនទី៤ បរិស្ថានធម្មជាតិ (លំនឹងធម្មជាតិ)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ណន ដារី
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម