Skip navigation

ការប្រឈមនឹងជំងឺអេដស៍ (រោគសញ្ញា)

ការប្រឈមនឹងជំងឺអេដស៍ (រោគសញ្ញា)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៩  សុខភាពបន្តពូជ (ការប្រឈមនឹងជំងឺអេដស៍ (រោគសញ្ញា))
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ណន ដារី
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម