Skip navigation

ផលប្រយោជន៍នៃការពន្យារកំណើត

ផលប្រយោជន៍នៃការពន្យារកំណើត

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៨  ការការពារកុំឱ្យមានគភ៌ ​(ផលប្រយោជន៍នៃការពន្យារកំណើត)
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ណន ដារី
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម