Skip navigation

ការប្រឈមនឹងការមានជំងឺកាមរោគ (ជំងឺស្វាយ)

ការប្រឈមនឹងការមានជំងឺកាមរោគ (ជំងឺស្វាយ)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៩  សុខភាពបន្តពូជ (ការប្រឈមនឹងការមានជំងឺកាមរោគ (ជំងឺស្វាយ))
បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ ណន ដារី
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម