Skip navigation

ពលរដ្ឋល្អ-ភារកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋចំពោះមាតុភូមិ

មេរៀនទី១០៖ ពលរដ្ឋល្អ (ត)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី១០៖ ពលរដ្ឋល្អ (ត)
អំណាន៖ ភារកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋចំពោះមាតុភូមិ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ែន សូឡាណែត
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី