Skip navigation

ការទទួលស្គាល់ការពិត-អព្ភន្តរសញ្ញា ឬសញ្ញាក្បៀសបើកបិទ << ... >> ឬ "..."

មេរៀនទី៣៖ ការទទួលស្គាល់ការពិត (ត)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៣៖ ការទទួលស្គាល់ការពិត(ត)
ខ្លឹមសារ៖ អព្ភន្តរសញ្ញា ឬសញ្ញាក្បៀសបើកបិទ << ... >> ឬ "..."
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ នាង វឿន
មកពីមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ ភូមិភាគកំពង់ចាម