Skip navigation

សេចក្តីព្យាយាម-ពាក្យផ្សំបែបទី១

មេរៀនទី៨៖ សេចក្តីព្យាយាម

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៨៖ សេចក្តីព្យាយាម
ខ្លឹមសារ៖ ពាក្យផ្សំបែបទី១
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ នាង វឿន
មកពីមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ ភូមិភាគកំពង់ចាម