Skip navigation

ការជឿជាក់-ថ្នាក់និងន័យសេចក្ដីរបស់ពាក្យកម្លាយ

មេរៀនទី៧៖ ការជឿជាក់

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៧៖ ការជឿជាក់
ខ្លឹមសារ៖ ថ្នាក់និងន័យសេចក្ដីរបស់ពាក្យកម្លាយ
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ នាង វឿន
មកពីមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ ភូមិភាគកំពង់ចាម