Skip navigation

ការទទួលស្គាល់ការពិត-កំណើតនាមករណ៍ ឬករណនាម

មេរៀនទី៣៖ ការទទួលស្គាល់ការពិត

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៣៖ ការទទួលស្គាល់ការពិត
ខ្លឹមសារ៖ កំណើតនាមករណ៍ ឬករណនាម
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ នាង វឿន
មកពីមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ ភូមិភាគកំពង់ចាម