Skip navigation

ការទទួលស្គាល់ការពិត-កំណើតនាមការក៍ ឬការកនាម

មេរៀនទី៣៖ ការទទួលស្គាល់ការពិត (ត)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៣៖ ការទទួលស្គាល់ការពិត(ត)
ខ្លឹមសារ៖ កំណើតនាមការក៍ ឬការកនាម
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ នាង វឿន
មកពីមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ ភូមិភាគកំពង់ចាម