Skip navigation

ការជឿជាក់-វិធីកម្លាយពាក្យដោយផ្នត់ដើម

មេរៀនទី៧៖ ការជឿជាក់ (ត)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៧៖ ការជឿជាក់ (ត)
ខ្លឹមសារ៖ វិធីកម្លាយពាក្យដោយផ្នត់ដើម
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ នាង វឿន
មកពីមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ ភូមិភាគកំពង់ចាម