Skip navigation

តម្លៃសោភ័ណ-សញ្ញាទណ្ឌឃាត(៍)

មេរៀនទី១៖ តម្លៃសោភ័ណ (ត)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី១៖ តម្លៃសោភ័ណ(ត)
ខ្លឹមសារ៖ សញ្ញាទណ្ឌឃាត(៍)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ នាង វឿន
មកពីមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ ភូមិភាគកំពង់ចាម