Skip navigation

សាមគ្គីភាព-ការបង្ហាញប្រធានបទ

មេរៀនទី៤៖ សាមគ្គីភាព (តចប់)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៤៖ សាមគ្គីភាព(ត)
ខ្លឹមសារ៖ ការបង្ហាញប្រធានបទ
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ នាង វឿន
មកពីមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យ ភូមិភាគកំពង់ចាម