Skip navigation

ការទទួលស្គាល់ការពិត-ទម្រង់និងធាតុសំខាន់ៗនៃរឿង

មេរៀនទី៣៖ ការទទួលស្គាល់ការពិត (ត)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៣៖ ការទទួលស្គាល់ការពិត(ត)
បំណិន៖ ទម្រង់និងធាតុសំខាន់ៗនៃរឿង
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ែន សូឡាណែត
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី