Skip navigation

មេរៀនទី៧៩ ផ្ញើជើង ឈ្ង ឈ្ន ឈ្ម ឈ្ល​ ឈ្វ

អត្ថបទ

ផ្ញើជើង ឈ្ង ឈ្ន ឈ្ម ឈ្ល​ ឈ្វ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនផ្ញើជើងវិញ

ផ្ញើជើង ឈ្ង ឈ្ន ឈ្ម ឈ្ល ឈ្វ (ម៉ោងទី១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ
សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប


ផ្ញើជើង ឈ្ង ឈ្ន ឈ្ម ឈ្ល ឈ្វ (ម៉ោងទី២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ
សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប


មើលឯកសារផ្សេងៗទៀត៖

​​​       
សៀវភៅមេរៀនទី៧៩ ទំព័រ១០០