Skip navigation

ព្យ. កខចឆ ផ្សំស្រៈៃ

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈៃ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនស្រៈវិញ

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈៃ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈៃ (តចប់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                                                                                                        
សៀវភៅមេរៀនព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈៃ ទំព័រទី៥                      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៤ ទំព័រទី១៣             ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៤ ទំព័រទី១៤                សន្លឹកកិច្ចការព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈៃ ទំព័រទី១-២