Skip navigation

ព្យ. កខចឆ ផ្សំស្រៈឹ

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឹ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនស្រៈវិញ

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឹ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឹ (តចប់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                                                                                                            
សៀវភៅមេរៀនព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឹទំព័រទី៥           ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៣ ទំព័រទី២២​​          ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៣ ទំព័រទី២៣                  សន្លឹកកិច្ចការព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឹទំព័រទី១-២