Skip navigation

មេរៀនទី៨៣ ផ្ញើជើង ធ្ង ធ្ន ធ្ម

ផ្ញើជើង ធ្ង ធ្ន ធ្ម

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនផ្ញើជើងវិញ

ផ្ញើជើង ធ្ង​ ធ្ន ធ្ម (ម៉ោងទី១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ
សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប


ផ្ញើជើង ធ្ង​ ធ្ន ធ្ម (ម៉ោងទី២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ
សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប


មើលឯកសារផ្សេងៗទៀត៖

                                   
សៀវភៅមេរៀនទី៨៣ ទំព័រ១០៦   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨៣ ទំព័រទី១-២