Skip navigation

មេរៀនទី៨០ ផ្ញើជើង ត្ប ត្ម ត្រ

ផ្ញើជើង ត្ប ត្ម ត្រ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនផ្ញើជើងវិញ

ផ្ញើជើង ត្ប ត្ម ត្រ (ម៉ោងទី១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ
សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប


ផ្ញើជើង ត្ប ត្ម ត្រ (ម៉ោងទី២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ
សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប


មើលឯកសារផ្សេងៗទៀត៖

                                
សៀវភៅមេរៀនទី៨០ ទំព័រ១០១   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៨០ ទំព័រទី១-២