Skip navigation

ប្រកប ល់ (ពួក អ៊)

ប្រកប ល់ (ពួក អ៊)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀន ប្រកបវិញ

< ទៅមេរៀនទី៦១វិញ

ប្រកប ល់ (ពូក អ៊) (ម៉ោងទី១)
បង្រៀនដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ
សាលាបឋមសិក្សា​ សសរស្ដម្ភ ស្រុកពួក ខេត្ត សៀមរាប


ប្រកប ល់ (ពូក អ៊) (ម៉ោងទី២)
បង្រៀនដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ សី ស្រីកែវ
សាលាបឋមសិក្សា​ សសរស្ដម្ភ ស្រុកពួក ខេត្ត សៀមរាប


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖  

                           
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
សៀវភៅមេរៀនទី៦០ ទំព័រ៧៦ ​​​​​​​​​​​   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៧៣ ទំព័រទី១-២