Skip navigation

ព្យ. កខចឆ ផ្សំស្រៈូ

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈូ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនស្រៈវិញ

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈូ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈូ (តចប់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                                                                                                          
សៀវភៅមេរៀនព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈូ ទំព័រទី៥                 ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៣ ទំព័រទី២៩              ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៣ ទំព័រទី៣០          សន្លឹកកិច្ចការព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈូ ទំព័រទី១-២