Skip navigation

ព្យ. គជទល ផ្សំស្រៈ​ា ិ

ព្យ. គជទឡ ផ្សំស្រៈ​ា ិ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនស្ពានទី២វិញ

មេរៀន ស្ពានទី២៖ ព្យញ្ជនៈ គជទល ផ្សំស្រៈ ា ិ (ម៉ោ​ងទី​១)
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ៖ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង


មេរៀន ស្ពានទី២៖ ព្យញ្ជនៈ គជទល ផ្សំស្រៈ ា ិ (ម៉ោ​ងទី២)
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ៖ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង


មេរៀន ស្ពានទី២៖ ព្យញ្ជនៈ គជទល ផ្សំស្រៈ ា ិ (ម៉ោ​ងទី​៣)
បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ៖ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                                                                         
ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៦ ទំព័រទី២    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៦ ទំព័រទី៨      ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៦ ទំព័រទី១៦    ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៦ ទំព័រទី៣២         សន្លឹកកិច្ចការព្យ. គជទឡ ផ្សំស្រៈ​ា ិ ទំព័រទី១-២