Skip navigation

ព្យ. កខចឆ ផ្សំស្រៈឺ

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឺ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនស្រៈវិញ

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឺ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឺ (តចប់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                                                                                                                                 
សៀវភៅមេរៀនព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឺ ទំព័រទី៥              ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៣ ទំព័រទី២៤               ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៣ ទំព័រទី២៥                             សន្លឹកិច្ចការ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈឺ ទំព័រទី១-២