Skip navigation

ព្យ. កខចឆ ផ្សំស្រៈិ

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈិ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនស្រៈវិញ

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈិ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈិ(តចប់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                                                                                                                  
សៀវភៅមេរៀនព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈិ   ទំព័រទី៥        ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៣ ទំព័រទី១៧               ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៣ ទំព័រទី១៨         សន្លឹកកិច្ចការព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈិ   ទំព័រទី១