Skip navigation

ព្យ. កខចឆ ផ្សំស្រៈោ

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈោ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនស្រៈវិញ

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈោ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈោ (តចប់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត ៖ 

                                                                                                                             
សៀវភៅមេរៀនព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈោ ទំព័រទី៥               ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៤ ទំព័រទី១៥             ទំព័រពីកូនស្វាឆ្លាតអ៤ ទំព័រទី១៦            សន្លឹកកិច្ចការ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈោ ទំព័រទី១-២