Skip navigation

ការលក់ដូរ(តចប់)

ការលក់ដូរ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៤៖ ការលក់ដូរវិញ

ការលក់ដូរ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ពន បូរី
សាលា​បឋមសិក្សាគិរីសុវណ្ណវង្ស ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ការលក់ដូរ (ត)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ពន បូរី
សាលា​បឋមសិក្សាគិរីសុវណ្ណវង្ស ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ការលក់ដូរ (តចប់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ពន បូរី
សាលា​បឋមសិក្សាគិរីសុវណ្ណវង្ស ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

      ​​​​​​​                                                                                  
សៀវភៅមេរៀនទី៣៤ ទំព័រទី១០៨         សៀវភៅមេរៀនទី៣៤ ទំព័រទី១០៩      សៀវភៅមេរៀនទី៣៤ ទំព័រទី១១០       សៀវភៅមេរៀនទី៣៤ ទំព័រទី១១១