Skip navigation

អ្នកជិតខាងល្អ(ត)

មេរៀនទី២៤៖ អ្នកជិតខាងល្អ (ត)​

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី២៤៖ អ្នកជិតខាងល្អវិញ

មេរៀនទី២៤៖ អ្នកជិតខាងល្អ (ត)​ ម៉ោ​ងទី​១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ពន បូរី
សាលា​បឋមសិក្សាគិរីសុវណ្ណវង្ស ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

មេរៀនទី២៤៖ អ្នកជិតខាងល្អ (ត)​ ម៉ោ​ងទី​២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ពន បូរី
សាលា​បឋមសិក្សាគិរីសុវណ្ណវង្ស ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

 

មេរៀនទី២៤៖ អ្នកជិតខាងល្អ (ត)​ ម៉ោ​ងទី​៣
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ពន បូរី
សាលា​បឋមសិក្សាគិរីសុវណ្ណវង្ស ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

 

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត :

       

សៀវភៅមេរៀនទី២៤ ទំព័រទី៧៧