Skip navigation

អនាម័យ(តចប់)

មេរៀនទី១៧៖ អនាម័យ (តចប់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី១៧៖ អនាម័យវិញ

មេរៀនទី១៧៖ អនាម័យ (តចប់) ម៉ោ​ងទី​១
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ពន បូរី
សាលា​បឋមសិក្សាគិរីសុវណ្ណវង្ស ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

មេរៀនទី១៧៖ អនាម័យ (តចប់) ម៉ោ​ងទី​២
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ពន បូរី
សាលា​បឋមសិក្សាគិរីសុវណ្ណវង្ស ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

 

មេរៀនទី១៧៖ អនាម័យ (តចប់) ម៉ោ​ងទី​៣
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ពន បូរី
សាលា​បឋមសិក្សាគិរីសុវណ្ណវង្ស ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

 

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                                                              
សៀវភៅមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី៥៨      សៀវភៅមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី៥៩        សៀវភៅមេរៀនទី១៧ ទំព័រទី៦០