Skip navigation

ការហាត់ប្រាណ(តចប់)

ការហាត់ប្រាណ(តចប់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣៦៖ ការហាត់ប្រាណវិញ

មេរៀនទី៣៦៖ ការហាត់ប្រាណ (តចប់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ចន សុទ្ធាវី
សាលា​បឋមសិក្សាហ៊ុនសែន ទួលសុភាឃួន ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ

 

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

​                                           

សៀវភៅមេរៀនទី៣៦ ទំព័រទី១១៦          សៀវភៅមេរៀនទី៣៦ ទំព័រទី១១៧