Skip navigation

កន្លែងទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា(តចប់)

មេរៀនទី៥៦ ៖ កន្លែងទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (តចប់)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៦៖ កន្លែងទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៥៦ ៖ កន្លែងទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (តចប់)
បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រ ពង បូរី
មកពីសាលាបឋមសិក្សាគីរីសុវណ្ណវង្ស ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

 

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                                       ​​​​​​​​​​​​​​​​
សៀវភៅមេរៀនទី៥៦ ទំព័រទី១៨២          សៀវភៅមេរៀនទី៥៦ ទំព័រទី១៨៣