Skip navigation

ទឹកជំនន់នៅភូមិខ្ញុំ(តចប់)

ទឹកជំនន់នៅភូមិខ្ញុំ

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៣០៖ ទឹកជំនន់នៅភូមិខ្ញុំវិញ

ទឹកជំនន់នៅភូមិខ្ញុំ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ពន បូរី
សាលា​បឋមសិក្សាគិរីសុវណ្ណវង្ស ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ទឹកជំនន់នៅភូមិខ្ញុំ (ត)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ពន បូរី
សាលា​បឋមសិក្សាគិរីសុវណ្ណវង្ស ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ទឹកជំនន់នៅភូមិខ្ញុំ (តចប់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ពន បូរី
សាលា​បឋមសិក្សាគិរីសុវណ្ណវង្ស ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

សៀវភៅមេរៀនទី២៩ ទំព័រទី៩៥