Skip navigation

កន្លែងទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

មេរៀនទី៥៦ ៖ កន្លែងទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី៥៦៖ កន្លែងទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី៥៦ ៖ កន្លែងទេសចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រ ពង បូរី
មកពីសាលាបឋមសិក្សាគីរីសុវណ្ណវង្ស ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

 

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                                       
សៀវភៅមេរៀនទី៥៦ ទំព័រទី១៨០        សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥៦ ទំព័រទី១-២