Skip navigation

លក្ខណៈរបស់បាស (ត)

មេរៀនទី៣៖ លក្ខណៈរបស់បាស (ត)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៣៖ លក្ខណៈរបស់បាស (ត)
៣.២ អំពើជាមួយអុកស៊ីតអាស៊ីត
៤ អត្តសញ្ញាណបាស
៥ បម្រើបម្រាស់
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឈិត ស្រីរ័ត្ន
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី