Skip navigation

លក្ខណៈរបស់បាស-និយមន័យ

មេរៀនទី៣៖ លក្ខណៈរបស់បាស (ត)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៣៖ លក្ខណៈរបស់បាស (ត)
ខ្លឹមសារទី១៖ និយមន័យ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឈិត ស្រីរ័ត្ន
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី