Skip navigation

សំណួរ និងលំហាត់ អាស៊ីត- បាស (៧)

មេរៀន៖ សំណួរ និងលំហាត់ អាស៊ីត- បាស (ត)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀន៖ សំណួរ និងលំហាត់ អាស៊ីត- បាស (ត)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឈិត ស្រីរ័ត្ន
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី