Skip navigation

អាស៊ីត-លក្ខណៈអាស៊ីត

មេរៀនទី២៖ អាស៊ីត

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី២៖ អាស៊ីត
ខ្លឹមសារ៖ លក្ខណៈរបស់អាស៊ីត
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ យឹម វណ្ណៈ
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី