Skip navigation

អាស៊ីត (តចប់)

មេរៀនទី២៖ អាស៊ីត (តចប់)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី២៖ អាស៊ីត (តចប់)
៤. អាស៊ីតសំខាន់ៗ និងបម្រើបម្រាស់
៤.១ អាស៊ីតក្លរីឌ្រិច
៤.២ អាស៊ីតស៊ុលផួរិច
៥ បម្រើបម្រាស់អាស៊ីត
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឈិត ស្រីរ័ត្ន
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី